Choď na obsah Choď na menu
 


Westernové jazdenie

 

Obrázok

Westernové jazdenie sa delí:

 • Drezúrne disciplíny

   

 • Reining
  Je jednou z najznámejších disciplín westernovej drezúry. Reiningové cvičenia sú odvodené od pohybov, ktoré kôň vykonáva pri plnení svojich pracovných povinností. V reiningovej skúške jazdec preukazuje úplnú schopnosť ovládať koňa, všetky jeho pohyby. Reiningový kôň sa necháva ochotne viesť. Každý svojvoľný pohyb koňa sa považuje za nedostatok v ovládaní. Posudzuje sa čistota všetkých cvikov, obratnosť, pokoj a uvoľnenosť v kombinácií s rýchlosťou koňa. Dvojica predvádza sliding stop, spin, rollback, preskoky, prechody rýchlostí na veľkých a malých kruhoch v cvale, cúvanie. Súťažiaci začína s počtom 70 bodov, pri čom sa mu udeľujú mínusové body za nesprávne predvedenie cviku a plusové body za veľmi dobre predvedený cvik. Freestyle Reining je v podstate umelecké ponímanie klasického reiningu. Jazdci sa obliekajú do kostýmov a pri jazde ich sprevádza hudba. Každý súťažiaci si môže zostaviť svoju vlastnú úlohu. Aj v tejto disciplíne sú niektoré cviky povinné, ale ich poradie a prevedenie si jazdec volí sám. Časový limit na úlohu sú maximálne 4 minúty.

  Trail
  Je to disciplína, ktorá predstavuje množstvo prekážok, s ktorými sa jazdec a kôň môžu stretnúť v prírode. Kone súťažiace v tejto disciplíne musia zvládať prekážky štýlovo v určitej rýchlosti za predpokladu, že postupujú opatrne (nevrážajú do prekážok kopytami, či telom). Trailový kôň by mal mať schopnosť samostatne zvládať zadané prekážky len s ľahkou pomocou jazdca. Veľkú úlohu pri tejto skúške hrá dôvera koňa k jazdcovi. Posudzuje sa poslušnosť koňa, jeho inteligencia, istota s akou jednotlivé prekážky prekonáva, spôsob pohybovania. Obsahuje tri povinné prekážky: otvorenie bránky, prejazd cez ňu a jej zatvorenie, cúvanie cez prekážku napríklad v tvare L, U, V, Z alebo cez rôzne rozmiestnené kužele a prejazd cez minimálne štyri kavalety. Ďalej si rozhodca môže vybrať z prekážok ako napríklad vodná priekopa alebo rybník, slalomové prekážky pre krok a klus, prenášanie alebo ťahanie bremena, mostík, obliekanie napríklad vetrovky alebo pršiplášťa, ustupovanie, obrat vo štvorci, prípadne kombinácia prekážok. Prekážky nesmú mať ostré hrany, nesmú ohrozovať jazdca ani koňa. Medzi zakázané prekážky patria pneumatiky, živé zvieratá, zvieracie kože, plastové trubky alebo prekážky, zosadanie z koňa resp. odkladanie, skoky, hojdacie alebo pohyblivé mosty, vodná nádrž s pohyblivými alebo plávajúcimi časťami, plamene, suchý ľad a podobne, polená alebo tyče naukladané tak, že môžu spadnúť, povrazy alebo drôty na zemi.

  Western Pleasure
  V preklade znamená potešenie, radosť z jazdy. Kôň vhodný na túto disciplínu musí dávať najavo radosť z pohybu a jazdy pod sedlom. Súťažiaci jazdia spoločne v jednej aréne a na povel musia v oboch smeroch predviesť základné chody (krok, klus, cval). Na konci celej skúšky môže rozhodca požiadať o cúvanie, prípadne predĺžený krok, klus alebo cvak. Jazdci sa nesmú voľnou rukou dotýkať sedla ani koňa. Hodnotí sa kvalita chodov, spôsob prevedenia a výraz koňa. Kôň má byť uvoľnený, pokojný, pohybovať sa plynulo, správnym chodom. Dôležité sú ľahké a uvolnené reakcie na zmenu chodov.

  Western Horsmeanship
  Posudzuje sa sed a vyspelosť jazdca. Táto súťaž pozostáva z dvoch častí. V prvej musí jazdec splniť predpísanú úlohu, v ktorej rozhodca má posúdiť jazdeckú zdatnosť súťažiaceho. Splnenie tejto úlohy predstavuje 80% hodnotenia. Chody (krok, klus, cval) sa posudzujú na rovných priamkach a kruhoch. Druhá časť Rail Work vo forme Western Pleasure je zväčša určená už len pre niektorých jazdcov. Posudzuje sa jazdcova schopnosť predviesť v súlade s koňom zostavu manévrov, ktoré rozhodca určil.

  Showmanship at halter
  Je veľmi zaujímavou disciplínou, pretože sa v nej nejazdí, ale predvádza kôň. Úlohou súťažiaceho je čo najlepšie predviesť koňa. Posudzujú sa schopnosti súťažiaceho, kôň je tu v podstate "rekvizitou". Veľký dôraz sa kladie na vzhľad koňa aj súťažiaceho, vystupovanie súťažiaceho, schopnosť poradiť si s koňom. Rozhodca zadá úlohu, ktorú dvojica musí prekona (krok, klus, zastavenie, cúvanie, obrat) a následne posudzuje samotného koňa.

  Super Horse
  Je kombináciou trailu, western ridingu, western pleasure a reiningu. Jazdec teda zsoláva úlohu, ktorá pozostáva z čiastkových úloh jednolivých disciplín. Jednotlivé časti sa riadia pravidlami daných disciplín. Jazdec musí sedieť v plnom sede. Akékoľvek nezdolanie prekážky alebo manévru vedie k nulovému skóre.

  Western Riding
  V tejto disciplíne má súťažiaci absolvovať drezúrnu skúšku na zákalde predpísanej úlohy. Hodnotia sa schopnosti koňa. Predpísaná úloha obsahuje prvky ako napríklad prejazd cez kavaletu. Kavaleta je dosť vysoká na to, aby prerušila chod koňa. Správne vytrénovaný kôň cez ňu však prejde plynulo, bez prerušenia určeného chodu. Ďalej sú to napríklad cvalové preskoky medzi sériou kužeľov. Jazdec predvádza koňa v základných chodoch (krok, klus, cval). Posudzujú sa reakcie koňa, jeho ochota pracovať, pokoj a celková uvoľnenosť a gracióznosť pohybu.

   

 • Rýchlostné disciplíny

   

 • Barrel Race
  Patrí medzi jednu z najnapínavejších rýchlostných súťažných disciplín. Preteká sa okolo troch sudov, ktoré sú rozostavené v tvare trojuholníka. Okolo každého suda musí jazdec spraviť plný kruh a následne sa čo najrýchlejšie vrátiť do cieľa. Čas sa meria od okamihu, keď nozdry koňa pretnú štartovnú čiaru do momentu, keď cez ňu znova prejdú.

   

 • Pole Bending
  Aj tu ide o rýchlosť koňa a obratnosť dvojice. Pole Bending doslova znamená ohýbanie sa okolo tyčí. Na priamke je postavených šesť tyčí, ktoré sú od seba vzdialené 7 m. Kôň kľučkuje pomedzi tyče a po ich prejdení sa čo najrýchlejšie sa vracia do cieľa. Čas sa meria rovnako ako v disciplíne Barrel Race.

   

 • Pracovné disciplíny

   

 • Team penning
  Aj táto disciplína súvisí s prácou kovbojov. Je to skupinová súťaž, pri čom skupina sa skladá z troch dvojíc (jazdec a kôň). Úlohou je vyčleniť zo stáda tri určené teľatá a zavrieť ich do ohrady. Časový limit na túto úlohu je jeden a pol minúty. Čas sa začína merať v okamihu, keď nozdry prvého koňa pretnú štartovnú čiaru a končí zatvorením bránky za posledným teľaťom. Teľatá sú označené číslami alebo farebnými stuhami. Predchádza sa tým zaháňaniu rovnakých zvierat, pretože každej skupine je pridelené iné číslo alebo farba.

   

 

 

 Cattle penning
Je to veľmi podobná disciplína ako Team Penningu. Princíp je v podstate rovnaký. Pracuje tu však len jeden jazdec s jedným teľaťom. V okamihu, keď jazdec pretne štartovnú čiaru, dozvie sa od hlásateľa farbu stužky alebo číslo svojho teľaťa. Časový limit na oddelenie teľaťa od stáda je 60 s.

Roping (Lasovanie)
Je veľmi zaujímavou disciplínou s dobytkom. Doteraz boli pre zvládnutie úlohy veľmi dôležité predkopklady koňa, teraz ide aj o šikovnosť jazdca. Úlohou je chytiť teľa do lasa. Jazdec má na to dva hody v priebehu 30 sekúnd. Teľa sa vypúšťa na znamenie jazdca. Ten môže opusti štartovný box až po vypustení teľaťa. V tejto disciplíne sa od koňa vyžaduje maximálna spolupráca s jazdcom.

Working Cow Horse
V priebehu disciplíny sa testuje schopnosť koňa zvládať prácu na ranči. Skladá sa z dvoch častí: Reining a Cow Work. Reiningová časť je predpísaná úloha, ktorú musí dvojica zvládnuť v rýchlom tempe. Rozhodca posudzuje čistotu prevedenia a ochotu koňa spolupracovať. V druhej časti - Cow Work - je do arény vypustené jedno teľa. Úlohou koňa je najskôr udržať teľa pod kontrolou pri krátkej stene arény a potom ho minimálne dvakrát prehnať pozdĺž dlhej steny. Teľa sa pri tom musí pred krátkou stenou otočiť smerom k stene. Následne teľa naženie doprostred arény a spraví s ním jeden kruh v oboch smeroch. Rozhodca hodnotí pohyblivosť koňa, cow sense a charakter. Ťažiskom pre hodnotenie časti Cow Work je, či má kôň počas celej disciplíny teľa pod kontrolou a samozrejme cow sense. Kôň musí byť ochotný a pozorný, musí preukázať úplnú kontrolu nad teľaťom. Časový limit sú dve minúty.

Cutting
Kone používané pre túto disciplínu musia obzvlášť preukazovať cow sense. V rohu arény je stádo, z ktorého si jazdec vyberie jedno teľa. Jeho úlohou je teľa od stáda oddeliť a vyhnať doprostred arény. Stádo držia pohromade pomocníci. Kôň musí zabrániť návratu teľaťa do stáda. Dôležité je, aby od neho udržiaval určitú vzdialenosť. Čas sa začína merať v okamihu, keď dvojica oddelí teľa od stáda. Ak teľa nejaví príliš veľkú aktivitu alebo sa otáča preč od koňa, môže si jazdec zvoliť iné teľa. V priebehu skúšky je však táto zmena povolená maximálne trikrát. Body sa strhávajú, ak sa kôň od teľaťa otáča, nechá ho utiecť, alebo dostáva od jazdca prílišné inštrukcie. Kôň musí pracovať samostatne.

 

 

Obrázok