Choď na obsah Choď na menu
 


Výstavba lonžovacieho kruhu 2008

 

Obrázok

2008: Výstavba lonžovacieho kruhu

Zámer: Lonžovací kruh je samostatná krytá stavba s pravidelným dvanásťuholníkovým pôdorysným tvarom o dĺžke strany 4140 mm a polomere 8000 mm. Pozostáva z konštrukcie nosných stĺpov prierezu 200x200 mm upevnených kotviacim zariadením do železobetónových pätiek a prestrešenia drevenými priehradovými väzníkmi stuženými priečnym stužujúcim systémom. Ako krytina bol použitý poplastovaný plech ROVA. Po obvode je zrealizované drevené zábradlie do výšky 1500 mm. Vstup tvoria drevené vráta o šírke 3800 mm.
 
Celkové náklady:   1 011 884,30 Sk / 33 588,41 €      
Zdroje financovania:
400 000,00 Sk /13 277,57 €                    NEFO PSK, n. f.
300 000,00 Sk / 9 958,18 €          Mesto Snina
311 884,30 Sk / 10 352,66 €                   AJC Snina a sponzori
 
Výstupy projektu:
Vybudovanie lonžovacieho kruhu umožnilo našej organizácii vytvoriť celoročne vhodné podmienky pre zintenzívnenie jazdeckého športu a tiež hipoterapie, ktorú sme doteraz napriek veľkému dopytu mohli poskytovať len obmedzene, v závislosti od dobrého počasia.
Všetci záujemcovia o jazdectvo alebo hipoterapiu – ste srdečne vítaní.
Pre Vašu plnú informovanosť sa prosím oboznámte s PREVÁDZKOVÝM PORIADKOM.
Kolektív AJC Snina