Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzkový poriadok lonžovacieho kruhu

ANIMOTERAPEUTICKO-JAZDECKÉ CENTRUM SNINA

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

 

Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do areálu s týmto poriadkom a dodržiavať ho.

I.

 

VSTUP DO AREÁLU

1. Do areálu je vstup bezplatný.

2. Deťom do 10 rokov je povolený vstup len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

II. OTVÁRACIA DOBA

1. Lonžovací kruh: Pondelok – piatok: 08:00 – 20:00, od 15:00 bezplatný vstup

Sobota – nedeľa: 08:00 – 20:00, bezplatný vstup

Každý utorok a piatok v čase od 08:00 do 11:00 je lonžovací kruh vyhradený na tréningy členov Slovenskej Jazdeckej Federácie.

Využitie lonžovacieho kruhu je v pondelok až piatok v čase od 08:00 do 15:00 spoplatnené podľa platného cenníka.

2. Vonkajšia jazdiareň, klubovňa a altánok s krbom:

Pondelok až nedeľa: 08:00 - 20:00, bezplatný vstup

Plánované termíny využívania týchto zariadení je potrebné vopred nahlásiť a rezervovať si u správcu.

III. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU

1. Do priestoru areálu majú zakázaný prístup osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog.

2. Vstup do areálu môže byť odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.

3. Z priestoru areálu môže byť vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov areálu.

IV. PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

1. Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniu areálu.

2. Každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody ním spôsobené, ktoré by boli spôsobené jeho vinou ako na zariadení areálu, tak na majetku ostatných osôb.

3. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.

4. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny trénera alebo personálu areálu.

5. Prevádzkovateľ si z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo v prípade nepriaznivého počasia ako dážď, búrka, silný vietor, tma, hmla, znížená viditeľnosť a z technických príčin upraviť otváraciu a zatváraciu dobu vonkajšej jazdiarne a altánku s krbom.

V. V AREÁLI JE ZAKÁZANÉ

1. Odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu.

2. Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť.

3. Fajčiť v priestoroch klubovne.

4. Nosiť a používať zbrane.

Prevádzkovateľ:

Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina, Pčolinská 1405, 069 01 Snina

Tel: 057/762 2503, Fax: 057/758 2860, e-mail: lombard@centrum.sk

Zodpovedný: MVDr. Vladislav Juško

Dátum platnosti: od 01.12.2008

 

 

 

Obrázok