Choď na obsah Choď na menu
 


Členstvo a prihláška za člena

 

Prihláška za člena

P R E H L Á S E N I E

 

 

 

Rodičia/rodič/ ...............................................................................................................................

 

Syna /dcéry/ .........................................................bytom..............................................................

 

Súhlasíme, aby sa náš syn /dcéra/ stal /a/ členom Animoterapeuticko-jazdeckého centra Snina, so sídlom: Pčolinská 1405, 069 01 Snina.

 

            Zároveň prehlasujeme, že sme si vedomí možného rizika ohrozenia zdravia spojeného s činnosťou súvisiacou s prácou, ošetrovaním a jazdením na koňoch.

 

 

V Snine                                                                          podpisy

 

 

 

 

 

 

P R I H L Á Š K A

Meno a priezvisko ..................................................................................................................

 

Dátum narodenia a rodné číslo  ...............................................................................

 

Adresa ....................................................................................................................................

 

 

 

            Týmto žiadam o prijatie za člena Animoterapeuticko - jazdeckého centra v Snine a zároveň prehlasujem, že som si vedomý /á/ možného rizika ohrozenia zdravia spojeného s činnosťou súvisiacou  s prácou, ošetrovaním a jazdením na koňoch.

 

 

 

 

V Snine..........................                                     podpis .........................................