Choď na obsah Choď na menu
 


Človek, pes a kôň

 

Obrázok

 

 

História podujatia "Človek, pes a kôň" Snina

 

 Podujatie začalo nepriamo písať svoju históriu v septembri v roku 2003, keď sme v spolupráci s Mestom Snina v rámci sprievodných akcií Sninského jarmoku uskutočnili súťaž o najkrajšieho psa mesta Snina.  Uskutočnilo sa pri Dome kultúry Snina za účasti okolo 15 psov.

Podobné podujatie sa uskutočnilo aj v roku 2004, rozšírené o ukážky agility, ktoré predviedli kynológovia zo Sabinova. Uskutočnilo sa v areáli ZŠ Hviezdoslavova.

Po týchto podujatiach a v súvislosti s realizovaným projektom "Pomáhajme si navzájom", ktorý bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska, grantovým programom Hodina deťom sme sa rozhodli uskutočniť pokračovanie projektu vo forme podujatia Človek, pes a kôň Snina 2005. Týmto prvým ročníkom sa odštartovala história uvedeného podujatia.  Na tomto mieste musím spomenúť, že by sa to nepodarilo za podpory Mesta Snina a podpory vtedajšieho primátora mesta Snina Ing. Mariána Kníža.

Človek, pes a kôň je športovo-kultúrno-spoločenské podujatie pre širokú verejnosť, kde ako účinkujúci boli členovia nášho projektu, sympatizanti nášho projektu a pozvaní hostia. Podujatie sa  nesie v duchu rôznych súťaží,  športových disciplin a ukážok pre ľudí, psov a kone. Podujatie sa  nesie v duchu rôznych súťaží,  športových disciplin a ukážok pre ľudí, psov a kone.

Na čo chceme týmto projektom poukázať a čo chceme týmto projektom predstaviť:

 

 

 

 

 

Obrázok

Podujatím chceme poukázať na problémy marginalizovaných skupín, ktorým sa často nedostáva náležitej pozornosti a podpory, vhodné využitie voľného času pre mladých ale aj všetky vekové kategórie. 

Zámerom nášho projektu je predstaviť v rámci celodenného podujatia všetky vekové kategórie súťažiacich a účinkujúcich, poukázať na ich problémy, ale aj predstaviť to, čo  sú schopní dokázať.   

Účastníkmi sú zdraví, ktorí pochopili ako dôležité je pomáhať tým čo to potrebujú, aká dôležitá je tolerancia a empatia, vzájomná pomoc,  priateľstvo a zdravé športové zápolenie.       Potom   mladí ľudia prevažne z  marginalizovaných skupín,     schopní  prekonať svoje  obmedzenia a zábrany a plnohodnotne sa snažia uplatniť  v živote.   

     Podujatie sa  nesie v duchu rôznych súťaží,  športových disciplin a ukážok pre ľudí, psov a kone. 

 

Obrázok

 

       V kategórii „Človek a pes“ :

      Predvedenie ukážok canisterapie,

Súťaž agility,

Súťaž v poslušnosti,

Predvedenie ukážok športovej kynológie,

Súťaž v jedení a žraní súťažiacich účastníkov a psov, 

Divácka ohodnotenie   najmilšieho, najposlušnejšieho psa a najlepšieho súťažiaceho.  

Vyhodnotenie všetkých súťažných disciplín a odovzdanie vecných cien

 

Obrázok

 

 

 

 

       V kategorii „Človek a kôň“ :

      Predvedenie hippoterapie

Ukážka voltížneho jazdenia

Ukážka westernového jazdenia

Súťaž  v parkúrovom skákaní

Súťaž v záprahoch

Vyhodnotenie súťažných disciplín

 

Obrázok

 

Naším cieľom je vytvorenie spolupatričnosti, vzájomnej tolerancie, pomoci, empatie, zdravej súťaživosti, znižovanie predsudkov a v neposlednom rade vytvorenie výbornej nálady a tradície uvedeného podujatia. 

 

            Trochu sme Vám predostreli  čo chceme týmto projektom docieliť a zároveň Vás poprosiť o materiálnu alebo finančnú  pomoc potrebnú na realizáciu naších plánov.    

                       

Obrázok

 

 

 

 

     Ďakujeme všetkým dobrým ľuďom, organizáciam,  fondom

a mestu Snina, ktorí v tejto činnosti  pomáhajú. 

  

 

          

Obrázok

                                                                                                                                                                            

 

 

Príspevky

XV. ročník Človek, pes a kôň Snina 22.9.2019

 
24. 9. 2019 | Rubrika: Človek, pes a kôň | Komentáre: 1

Výsledky 12. ročníka ČPK Snina 2016

 
28. 9. 2016 | Rubrika: Človek, pes a kôň

Program 12. ročníka ČPK 2016

Program 12. ročníka Človek, pes a kôň, Snina 2016

 
15. 9. 2016 | Rubrika: Človek, pes a kôň | Komentáre: 0

Program Človek,pes a kôň 2015

2014-08-17_18-44-52_hdr.jpg

 
4. 10. 2015 | Rubrika: Človek, pes a kôň | Fotografie: 10. ročník Človek, pes a kôň Snina 2014 | Komentáre: 0

Výsledky 10. ročníka Človek, pes a kôň. Snina 2014

 
12. 10. 2014 | Rubrika: Človek, pes a kôň

Program ČPK 2014

 
28. 9. 2014 | Rubrika: Človek, pes a kôň

ČPK 2012

 
19. 5. 2013 | Rubrika: Človek, pes a kôň

Výsledky ČPK 2011

Takže tu máme výsledky jednotlivých súťažných disciplín 7. ročníka Človek, pes a kôň, Snina 2011.

Obrázok

 
1. 10. 2011 | Rubrika: Človek, pes a kôň

Program ČPK 2011

 
1. 10. 2011 | Rubrika: Človek, pes a kôň

Človek, pes a kôň Snina 2011

 

 

7. ročník je za nami, uvádzame krátky prehľad o priebehu.

Obrázok

 
1. 10. 2011 | Rubrika: Človek, pes a kôň