Choď na obsah Choď na menu

Športový a pracovný poriadok 2. časť

25. 1. 2009

 Výživa, ošetrovanie a opatrovanie koní

 

3.4.1    Zabezpečenie dostatočnej a plnohodnotnej výživy podľa individuálnej potreby koní má mimoriadny význam pre ich zdravie a výkonnostné schopnosti.

3.4.2       Zodpovednosť za dodržanie riadneho kŕmenia má vedenie a príslušní členovia. Ide o:

-          určenie času kŕmenia,

-          určenie množstva kŕmenia,

-          zabezpečovanie krmiva,

-          úpravu podávaného krmiva a kŕmnych dávok,

-          kŕmenie,

-          kontrolu nad dodržaním všetkých požiadaviek riadneho kŕmenia

-          svojvoľné zmeny kŕmnych dávok koní sú zakázané.

3.4.3     Najmenej raz za pol roka sa robí inventúra spotreby ovsa, šrotu, sena, slamy i ostatných kŕmnych prísad. Výbor JK úplne zodpovedá za dodržanie zásad racionálnej výživy a kontroly spotreby krmiva.

3.4.4        Napájanie. Kone treba napájať:

-          pred ich ošetrovaním a nástupom do výcviku,

-          pred podaním jadrového krmiva,

-          po skonzumovaní jadrového krmiva

3.4.5        Na napájanie sa používa len čistá /čerstvá/ voda.

3.4.6        Koňom, ktoré sú prechladnuté sa podáva teplá voda.

3.4.7        Spotené kone sa nesmú napojiť hneď po príchode do maštale.

3.4.8        Aby sa zabránilo hltavému pitiu vody, do vedra sa pridá trochu sena.

3.4.9        Automatické napájačky sa môžu otvoriť len počas napájania.

 

3.4.10    Kontrola zdravotného stavu.

 

3.4.11    Pred začatím práce v maštali treba skontrolovať:

-          či sa kôň správa normálne / žravosť, nálada apod./

-          či sa nevyskytujú poranenia, otlaky, krívanie /ústne kútiky, sedlová a podbrušníková oblasť, končatiny/

-          či sú  kopytá a kovanie v poriadku / voľná podkova, chýbajúce podkováky, mäkká strelka, prasknutá  kopytná stena apod./.

3.4.12    Po jazde treba skontrolovať:

-          papuľu /kútiky, pysky/,

-          hlavu /bojazlivé, poplašné pohyby/,

-          chrbát /otlaky, odreniny, sparenie/,

-          podbrušníková oblasť /otlaky, odreniny/,

-          končatiny /poranenia, opuchliny/,

-          kopytá /zášľap, poranená korunka, nášľap, cudzie teleso v rohovom chodidle/ a spodnú časť rohového puzdra,    

-          podkovanie /uvolnenie podkovy/.

3.4.13    Zistené nedostatky a zranenia treba hneď nahlásiť.

3.4.14    Nariadené liečenie treba vykonávať denne. Spôsob liečenia určuje veterinárny lekár.

 

 3.4.14    Ošetrovanie koní.

 

3.4.15    Každý jazdec je osobne zodpovedný za ošetrovanie prideleného koňa. Za nariadené práce a ich kontrolu zodpovedá sám.

3.4.16    Každý jazdec je zodpovedný za používané čistiace prostriedky prostriedky, ku ktorým patria: hrebeň na hrivu, česák, kefa na kone, dva slamené vechte, ryžák /ryžová kefa/, škrabák na kopytá,  špongie,  utierky.

3.4.17    Prach z koní sa vyklepáva na navlhčené miesto mimo boxu alebo stojisko.

 

3.4.18    Čistenie koní sa robí postupne:

a, koňa treba dôkladne vyvechťovať,

b, koňa treba čistiť kefou, pričom sa začína od hlavy na ľavej strane, česák slúži na vyčistenie prachu z kefy a ak nie je gumový, nesmie sa použiť na čistenie koňa

c, hrubo znečistené kĺby a iné miesta sa predčistia ryžákom,

d, oči, nozdry a papuľa sa čistia jednou špongiou, ritný otvor a pohlavné otvory sa čistia druhou špongiou,

e, hriva sa prečeše hrebeňom

f,  chvost sa nečeše,  v lete sa umýva alebo vytrasie,

g, kopytá sa vyčistia škrabákom na kopytá, ryžákom sa čistí kopytná stena, ale aj chodidlová časť kopyta,

h, koňa po očistení treba celého pretrieť utierkou po srsti.

 

3.4.19    Člen, ktorý ošetrí koňa nedôsledne a povrchne, nemá nárok na účasť na jazdení.    Vedúci cvičenia alebo tréner je povinný sledovať ošetrovanie a sedlanie koní. Zistené nedostatky musí člen bezpodmienečne napraviť.

3.4.20    Po skončení jazdeckého výcviku treba končatiny a kopytá v lete 2 až 3 – krát  týždenne vystriekať a namastiť. V ostatných dňoch stačí nohy umyť. Volí sa aj individuálny prístup podľa vlastností rohového púzdra jednotlivých koní. Prostriedky, ktoré sa používajú: Masť na kopytá, modrá skalica. Masť na kopytá sa používa rozriedená akýmkoľvek rastlinným olejom.  Nanáša sa len na čisté a vysušené kopyto, najmä však na spodnú plochu rohového púzdra.

3.4.21    V zime a po jazde v mokrom prostredí treba nohy koní dôkladne dosucha vytrieť, pritom treba veľmi dobre  vytrieť suchou utierkou sponky nad pätkami.

3.4.22    Hnilobu, ktorá sa vyskytuje v strelke, treba vyčistiť vatou alebo gázou. Poškodené miesta treba dobre upchať gázou namočenou v 10 % roztoku modrej skalice.

3.4.23    Spoteného koňa treba najmä  v zime dobre vyvechťovať a vyčistiť.  V lete možno spotené miesta /pod sedlom, na prsiach, na pleci, medzi nohami/ umyť špongiou.

3.4.24    Celého koňa možno v lete umyť len po súhlase vedúceho výcviku. Citlivé kone sa môžu umyť len predhriatou vodou. Na striekanie studenou vodou sa kone musia systematicky pripravovať.

3.4.25    Umyté kone sa musia prevádzať až do úplného vyschnutia.

3.4.26   Úprava hrivy. Hriva sa pretrháva!    Neskracuje sa nožničkami. Pri úprave chvosta sa  nožnice používajú tiež obmedzene.

 

3.4.27    Podkovanie.

3.4.28    Bez podkov môžu pracovať len kone s pevnou kopytnou rohovinou. Pritom treba zohľadniť aj pracovné zaťaženie koňa.

3.4.29    Pravidelnú korektúru /vystrúhanie/ kopýt treba robiť aj koňom, ktoré nemajú byť podkované.

3.4.30    Nosný okraj nepodkovaného kopyta má byť upravený a zošikmený od bielej čiary v uhle 45 stupňov. Nepodkované kopyto musí byť pod stálou kontrolou. Vylámané časti chodidlového okraja treba pristrúhať.

3.4.31    Podkúvanie sa vykonáva každých 6 – 8 týždňov. Korektúra kopyta a pribíjanie podkov neodborníkmi je zakázané. AJC môže po súhlase veterinárneho lekára a podkúvača povoliť malé úpravy podkúvania vybraným členom .

 

3.5          Jazdecký výcvik.

3.5.1        Dozor nad výcvikom

3.5.2        Jazdecký výcvik a tréning môže viesť len kvalifikovaný tréner.

3.5.3        Práva vedúceho výcviku:

-          organizuje výcvik a všetky práce s tým spojené, vrátane času výcviku,

-          rozhoduje o metodike výcviku alebo tréningu a prideľuje kone na výcvik,

-          poskytuje každému členovi vysvetlenie v otázkach tréningu,

-          jazdca pod vplyvom alkoholu nepustí k výcviku,

-          dodržiava stanovený rozvrh,

-          jazdcom, ktorí sa nedostavia presne na výcvik pridelí práce v jazdeckom objekte,

-          jazdcov, ktorí sa bez ospravedlnenia nezúčastňujú výcviku môžu vedenie AJC vylúčiť z AJC.

 

3.5.4        Odporúčané časové rozdelenie výcvikovej jednotky:

-          50 minút práca v maštali a ošetrovanie koní,

-          10 minút – sedlanie a uzdenie,

-          60 – 90 minút praktické jazdecké cvičenie,

-          20 minút – opatrenie koní a upratanie maštale,

-          15 minút – ošetrenie postrojov,

-          15 minút – vyhodnotenie

 

3.5.5        Lonžovanie a jazdenie

3.5.6        Pri lonžovaní majú byť kone vyviazané dvoma vyväzovacími vôdzkami.

3.5.7        Pred lonžovaním sa preverí použiteľnosť lonžu. Poškodené sa nesmú používať.

3.5.8        Na lonžovanie sa podľa možností má používať lonžovacia ohlávka. Namiesto lonžovacej ohlávky možno použiť pevnú maštaľnú ohlávku so zosilneným nánosníkom opatreným krúžkami a žuchvovým remeňom.

3.5.9        Na lonžovanie mladých koní na chambone používame ohradený lonžovací kruh, pričom majú kone chránené končatiny /bandáž, gamaše, chrániče sponkových kĺbov/.

3.5.10    Lonžér musí koňa pri lonžovaní neustále pozorovať, musí mať lonžovací bič.

3.5.11    Po lonžovaní treba vyrovnať vyšliapanú stopu.

3.5.12    Hrať sa s koňom je zakázané, pretože to vedie k zlozvykom /hryzenie/.

3.5.13    V zástupe je rozostup medzi koňmi 3 m, v dvojiciach je medzera medzi koňmi na 1 krok.

3.5.14    Vedúci cvičenia jazdí vzadu. Kone, ktoré sa neznášajú a kopú, musia byť zaradené na konci útvaru.

3.5.15    Každý jazdec skupiny si drží miesto, ktoré mu bolo určené. Tempo sa určuje podľa schopnosti najmenej vyspelého jazdca, resp. podľa najhoršie jazditeľného koňa.

 

3.5.16    Pri jazdeckom výcviku sa používa len známa povelová technika.

 

3.5.17    Pri výcviku v jazdiarni okrem pokročilých jazdcov všetci nosia prilbu. Pri skákaní aj v rámci skokovej gymnastiky a pri jazde v teréne je nosenie prilby pre všetkých povinné.

 

3.5.18    Kone používané pri výcviku začiatočníkov treba vyviazať! Temperamentné kone treba pred výcvikom lonžovať, príp. dať ojazdiť skúsenejším jazdcom.

 

3.5.19    Kone, ktoré dlhšie nepracovali treba upokojiť 30 –40 minútovou krokovou reprízou.

 

3.5.20    Úplného začiatočníka treba pripraviť dlhším výcvikom na lonži.

 

3.5.21    Výcvik v teréne má začiatočník absolvovať na vyviazanom koňovi, ktorého vedie na vodidle skúsený jazdec, schopný ovládať obidva kone.

 

3.5.22    Výcviku v teréne sa môže zúčastniť len jazdec s vyváženým sedom, ktorý sa už pri výcviku v jazdiarni naučil koňa ovládať.

 

3.5.23    Samostatná vychádzka do terénu nie je povolená. Na vychádzke sa musia zúčastniť minimálne dvaja jazdci.

3.5.24    Na začiatku a na konci jazdy treba zaradiť dlhšie krokové reprízy.

 

3.5.25    Keď niektorý kôň stratí jazdca, zostanú ostatní jazdci sťáť, prípadne zosadnú z koní. Skúsený jazdec sa pokúsi koňa chytiť a pomôže jazdcovi do sedla.

 

3.5.26    Jazdci sa podľa možností vyhnú pohybu po verejných komunikáciach, v obývaných miestach sa jazdci pohybujú v kroku.

 

3.5.27    V tme treba jazdcov označiť vpredu bielym svetlom, vzadu červeným. Jazdci by mali mať na čižmách odrazové nálepky , kone svetielkujúce bandáže.

 

3.5.28    Ak je medzi jazdiarňou a maštaľou verejná cesta, treba kone do jazdiarne previesť na

            ruke. 

 

3.5.29    Vstup do krytej haly, v ktorej sa už jazdí, je povolený len so súhlasom vedúceho

cvičenia. Trus treba z jazdiarne hneď odstrániť.

 

 

3.5.30    Jazda v teréne, prekonávanie prekážok a terénnych nerovností nesmú ohroziť zdravie

            a bezpečnosť jazdcov. 

 

3.6          Bezpečnosť a poriadok v jazdeckom objekte

 

3.6.1        Vedenie AJC zodpovedá za dodržanie protipožiarných opatrení.

3.6.2        V objektoch AJC je zakázané fajčiť. Môže byť vyčlenená jedná miestnosť, v ktorej sa fajčiť môže.

3.6.3        Hasiace prístroje sú umiestnené na miestach, ktoré určí požiarny technik. Členovia  budú informovaní o ich používaní.

3.6.4        Cesta k skladu sena a slamy má byť voľná a čistá.

 

3.6.5        Šatne a sedlovňa sa musia dať zamknúť. Skrinky na šaty musia byť stále zamknuté. Peňaženky, hodinky a iné cennosti musí mať každý jazdec zamknuté vo svojej skrinke.

3.6.6        Vedenie  nezodpovedá za stratené veci členov oddielu.

 

3.6.7        Každý člen  osobne zodpovedá za pridelený materiál. Musí ho svedomite opatrovať a ošetrovať a po každom použití ho dôkladne vyčistiť.

 

3.6.8        Všetky poškodenia materiálov treba hlásiť .

 

3.6.9        Vedúci cvičenia sú povinní kontrolovať stav a úplnosť používaného materiálu.

 

3.6.10    Strata alebo poškodenie materiálov zavinená nedbanlivosťou sa musí nahradiť.

 

3.6.11    Úplnosť používaného materiálu treba pravidelne kontrolovať. Kontrolu organizuje poverený člen.

 

3.6.12    Sklady jazdeckého materiálu treba udržiavať v poriadku. Jednotlivé časti výstroja majú byť označené a prehľadne umiestnené.

 

3.6.13    Jazdecké zariadenia sa musia udržiavať v príkladnej čistote a poriadku.

 

3.6.14    Každý člen AJC je povinný napomenúť ďalšieho člena, ktorý sa previnil proti zásadam čistoty a poriadku v jazdeckom zariadení.

 

3.6.15    Za účelom čistoty a poriadku v jazdeckom objekte sa priebežne budú organizovať brigády, príp. sa poverujú jednotlivci na vykonanie príslušných prác. Poverené osoby vykonávajú dozor nad určenými prácami.

 

3.6.16    Trávnaté plochy a kvety treba sústavne ošetrovať a udržiavať v čistote.

 

3.6.17    Materiály a náradie musia byť riadne uložené. Použitý materiál treba uložiť do skladu v čistom stave.

 

3.6.18    Keď sa denne nazbieraný hnoj neodváža, hnojisko musí byť upratané.

 

3.6.19    Miesto, na ktorom sa kôň vytrusí, treba hneď vyčistiť.

 

3.6.20    Každý člen JK, ktorý znečistí miesto, na ktorom pracoval, je povinný nečistoty po sebe upratať.  

 

 

3.7          Prevádzka

3.7.1   Na presun koní sa používajú špeciálne upravené vozidlá, ktoré treba udržiavať  v bezchybnom a pojazdnom stave.

3.7.2        Pred naložením kone musia mať chránené nohy transportnými kamašami, bandážami,  gumovými zvonmi a pod.

3.7.3        Pri dlhých transportoch kone treba kŕmiť senom a každých 4 – 5 hodín napájať a po 4 hodinách ich treba poprevádzať.

3.7.4        Osobitnú pozornosť treba venovať priviazaniu koní pri ich núdzovom ustajnení.

3.7.5        Usporiadateľ pretekov je povinný zabezpečiť všetkým účastníkom bezpečné  ustajnenie koní.

3.7.6        Organizátor pretekov musí zabezpečiť ich bezchybný priebeh podľa smerníc vydaných   jazdeckým zväzom.

3.7.7        Pri organizovaní akcií, ktorých sa zúčastňujú nečlenovia JK sa môžu použiť len   neľakavé kone pokojného temperamentu.

3.7.8        Pri vození detí musí byť každý kôň vodený zodpovedným jazdcom.

3.7.9        Miesto, ktoré slúži na uvedené akcie, sa musí zabezpečiť proti vstupu divákov.

 

3.8          Zdravotné požiadavky.

3.8.1        Každý kto sa prihlási do AJC v prípade potreby doloží záznam o lekárskej prehliadke.

            Záznam o zdravotnej prehliadke je platný 12 mesiacov. Deti do 18 rokov   

            doložia  prehlásenie rodičov, ktoré obsahuje ich súhlas a možné riziko

            spojené s prácou a   jazdením na koňoch.

3.8.2        V areáli musí byť zriadená prístupná lekárnička prvej pomoci.

            Táto  obsahuje:

             a, Nástroje: 1 nožnice, pinzetu, gumové sťahovadlo, kefku, mydlo, čistý

                 uterák, gázu,  papierovú vatu, trojuholníkové šatky, zapínacie špendlíky.

             b, Ovínadla: bandáže pružné  8cm, 6 cm, rýchloobväzy, leukoplast

             c,  Lieky: Ajatin tinktúra, akutol spray, tbl.  proti bolesti.

3.8.3        V každom JK musí byť k dispozícii doska slúžiaca jako provizórne nosidlo.

3.8.4        Pri jazdeckých pretekoch msí byť k dipozícii sanitné vozidlo. 

3.8.5        Všetci členovia  musia dodržiavať všetky platné veterinárne nariadenia.

3.8.6        V spolupráci s veterinárnym lekárom je povinné dodržiavať  všetky hygienické a protinákazové opatrenia.

3.8.7        V AJC musí byť aj veterinárna lekárnička označená modrým krížom. Jej obsah slúži na poskytnutie prvej pomoci do príchodu veterinárneho lekára. Obsahuje:

-        nástroje:  teplomer, nožnice, kopytný nôž, irigátor /výplachy/, kefka, medicinálne mydlo, uterák.

-         Obväzový materiál: tampóny, bandáže, vatu, leukoplast.

-         Lieky.  maste na opuchy, Ajatin tinktúru,  Ophtal, kopytnú masť, modrú skalicu, prípadne ďalšie lieky. 

3.8.8        Bude určený človek, ktorý bude mať prístup k lekárničke.

3.8.9        Na jazdeckých pretekoch musí byť veterinár a podkúvač.

 

3.9          Záverečné ustanovenia.

Tento športový poriadok je záväzný pre všetkých členov Animoterapeuticko-jazdeckého centra  Snina. V prípade jeho zmien, budú o týchto upovedomení všetci členovia.

 

   V Snine, 17.10.2006           

                                                                                              Predseda AJC Snina